EFTCO Cleaning Document

Hieronder kan u een voorbeeld van het EFTCO Cleaning Document (ECD) van EFTCO vinden. Het ECD is beveiligd met een aantal beveiligingselementen zodat namaken bemoeilijkt wordt.

Het ECD mag enkel maar uitgegeven worden door een tankreinigingsinstallatie die een SQAS assessment heeft ondergaan.

Niet-leden van CTC kunnen eveneens het ECD aankopen. Zij worden "geregistreerd gebruiker". De ECD's die zij kunnen aankopen, verschillen enkel van het ECD voor leden door het niet vertonen van het CTC-logo. Die ECD's moeten dus wel apart gedrukt worden, hetgeen een hogere prijs met zich zal meebrengen. Niet-leden dienen ook een administratieve bijdrage te betalen van 1000 euro (excl. BTW) per jaar.
De gedetailleerde procedure kan u raadplegen via de rubriek "intern ledenreglement" (artikel 5).    

Het andere bestand hieronder bevat de richtlijnen van EFTCO voor het gebruik van het ECD.