Reglementen

In bijlage kan u de gecoördineerde versie van het intern reglement van de orde van CTC aantreffen. Dit reglement regelt een aantal zaken die niet voorzien zijn in de statuen zoals bv. lidgeld, procedure om ECD te bekomen, .... Alle (nieuwe) leden van CTC moeten dit reglement aanvaarden en toepassen.