Veiligheid & Preventie

CTC hecht erg veel belang aan veiligheid en aan de preventie van incidenten/ongevallen. De leden van CTC hebben in dat kader enkele documenten opgesteld die als algemene informatie kunnen dienen.

In bijlage hieronder kan u specifieke EHBO-richtlijnen bij hogedrukletsels vinden, evenals een infofiche voor artsen voor dit soort letsels.