CTC biedt praktische opleidingen aan - 23/02/2018

Trainings

Voor de zesde keer organiseert CTC in samenwerking met de firma ISEC een reeks praktische opleidingsdagen voor tankcleaners. De opleidingsdag bestaat uit een theoretisch en praktisch luik met betrekking tot volgende onderwerpen: brandbestrijding/kleine blusmiddelen, ademluchtmaskerdrager en betreden van besloten ruimten en reddingsoefeningen.
CTC streeft hiermee volgende doelstellingen na:
- Operatoren een veiligheidsbewustzijn meegeven in functie van de risico’s m.b.t. besloten ruimten, deze risico’s te evalueren en op gepaste wijze mee om te springen.
- Operatoren praktisch inzicht geven in het betreden van de besloten ruimte en in te grijpen infunctie van eerstelijnsinterventie met gebruik van adembescherming.

De opleidingen zijn gereserveerd voor CTC-leden. Ze gaan door in mei en juni 2018. Voor de precieze data en om in te schrijven, ga naar de rubriek "Opleidingen" van het ledendashboard. Dit gedeelte van de website is voorbehouden voor onze leden.