CTC investeert in opleiding! - 20/07/2016

Trainings

Voor de vijfde keer heeft CTC in samenwerking met de firma ISEC een praktische opleiding voor tankcleaners georganiseerd. Er zijn 34 cleaners die de opleiding gevolgd hebben tijdens 4 sessies in mei en juni 2016. Deze opleiding neemt de hele dag in beslag en bestaat uit een theoretisch en praktisch luik met betrekking tot volgende onderwerpen: brandbestrijding/kleine blusmiddelen, ademluchtmaskerdrager en betreden van besloten ruimten en reddingsoefeningen.

CTC streeft hiermee volgende doelstellingen na:

- Operatoren een veiligheidsbewustzijn meegeven in functie van de risico’s m.b.t. besloten ruimten, deze risico’s te evalueren en op gepaste wijze mee om te springen.
- Operatoren praktisch inzicht geven in het betreden van de besloten ruimte en in te grijpen infunctie van eerstelijnsinterventie met gebruik van adembescherming.